Siirry suoraan sisältöön

Digitalisaatio – tarpeellinen renki mutta kehno isäntä

  • tehnyt

Terveydenhuollon muotihokema on digitaalinen tiedon välitys ja hallinta. Osa teknofriikeistä uskoo digitalisaation jopa pelastavan terveydenhuollon. Tämä näkyy kehittämisprojekteista, joita viedään eteenpäin koronapandemian riehuessa ja syödessä resursseja. En kiistä digitalisaation merkitystä, mutta sen sijaan kiinnitän huomion raportointiin liittyvään riskiin.

Potilaan hoitoon liittyvien tapahtumien raportoinnin ongelmana on perinteisesti pidetty sen avoimuutta ja kattavuutta. Miten saamme kaikki työntekijät uskomaan syyllistämättömään toimintakulttuuriin ja kirjaamaan turvallisuustapahtumia kokonaiskuvan muodostamiseksi? Toinen ongelma on palautteen puute. Kerättyä tietoa ei kyetä käyttämään tehokkaasti muutoksen ja parantamisen buustauksessa – eikä päivittäisjohtamisessa. Kerättyä tietoa siis on, muuta se ei vaikuta riittävän tehokkaasti.

Ongelma on suullisen tiedon vaihdon ja hiljaisen tiedon jääminen digi-intoilun varjoon. Digitaalinen tiedonhallinta aiheuttaa tilanteita, joissa esimerkiksi läheltä piti -tilanne kirjataan HaiPro-raporttiin, mutta sitä ei käsitellä vuoronvaihdon yhteydessä, koska sehän on jo kirjattu. Mahdollisesti merkittävä riski jää odottamaan myöhempää esiin nostamista. Myös muu tiedon välitys kärsii samasta riskistä, jos sähköinen raportointi syrjäyttää tiedon suullisen jakamisen.

Hiljaista tietoa ei ole aina helppo kirjoittaa sanoiksi määrämuotoon. Hiljainen tieto jää usein näkymättömäksi ja kuulumattomaksi, koska tiedon välitys perustuu edellisen työvuoron järjestelmäkirjausten lukemiseen – hiljaiseen raportointiin. Kyvykkyyden vahvistamisen kannalta kaikki kolme tiedon kanavaa ovat tärkeitä.

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa, että tapahtumien raportointiohjeessa todetaan painavasti tiedon välityksen oikea järjestys. Vaara- tai vahinkotapahtuma on aina ensin otettava esille oman työparin, tiimin ja esimiehen kanssa. Vasta sitten käydään raportin tekoon, joka sekään ei saa unohtua tai jäädä tekemättä siksi, että asia on jo esimiehen kanssa otettu esille. Ihmisiä on kannustettava suulliseen viestintään ja yhteistyöhön, koska se on turvallisuuden ja tehokkuuden paras takuu.