LOADING

Terveydenhuollon suurin riski

Terveydenhuollon suurin riski

by admin 24 tammikuun, 2020

Terveydenhuolto on korkean riskin ja suuren merkityksen toimiala. Tämä edellyttää toimivan systeemin lisäksi toiminta- ja turvallisuuskulttuuria, jossa ihmiset ovat niin tekijöinä kuin kokijoinakin keskipisteessä. Potilasturvallisuuden varmistamisessa se tarkoittaa jatkuvaa tilannetietoisuutta, ennakoivaa toiminnallisten riskien hallintaa ja kaikkien toimijoiden hyvää yhteistyötä. 

Suurin riski terveydenhuollossa ei ole lääkejakelussa tai tarkastuslistojen puutteessa eikä muissakaan toiminnan teknisissä yksityiskohdissa. Suurin vaara on kokonaisajattelussa, jossa potilaslähtöinen toiminta- ja turvallisuuskulttuuri jää taloudellisen ja systeemisen ajattelun jalkoihin. Tällöin katse kiinnittyy asioihin, jotka ovat tärkeitä, mutta kuitenkin vain keinoja eivätkä arvoja tai niihin liittyviä merkityksellisiä tavoitteita. 

Jos toiminta- ja turvallisuuskulttuuria ei kehitetä yhtä jalkaa systeemisen kehittämisen kanssa, se jämähtää paikoilleen. Potilaille aiheutuu tarpeettomia haittoja ja organisaatiolle mittavia laaduttomuuskustannuksia. Toimintaan tehdyt investoinnit kuten digitalisaatio eivät palauta tehokkaasti niihin sijoitettuja panoksia. Vaarana on, että syntyy uusia riskejä vaikkapa viestintään. Potilasturvallisuus heikkenee ja jatkuvassa muutoksessa, jossa ei kyetä osoittamaan tehtyjen toimenpiteiden merkitystä, myös työntekijöiden jaksaminen kärsii. Todennäköistä on, että uudistamisen perustavoitteet laadukas hoito ja palveluiden saatavuus karkaavat ulottumattomiin, jos toiminta- turvallisuuskulttuurin merkitys ei kuulu siihen todellisuuteen, jossa päätöksiä resurssien suuntaamisesta ja tärkeistä henkilövalinnoista tehdään. 

Tilanne vaatii paradigman muutoksen ihmislähtöiseksi. Sitä kautta päästään rakentamaan laadukas toiminta- ja turvallisuuskulttuuri. Ajatuksen pitää olla kirkas siinä totuudessa, että kaikki on potilasta varten. Loputtomasta erikoistumisesta ja toiminnan pirstaloitumisesta on päästävä kokonaisvaltaiseen tekemiseen ja ammattiryhmien rajat ylittävään yhteistyöhön. Sitä rakennetaan oppimalla ja johtamalla. Potilasturvallisuus on jakamaton arvo ja lähtökohta, joka toteutuessaan tuo hyötyä kaikille osapuolille myös tehokkuuden ja talouden muodossa. 

Paradigman muutos vaatii koko toiminnan uudelleen arviointia. Siihen eivät kirjan tekijöiden kynät yksin ylety. Siispä olemme valinneet keinoksi hivuttautua sisään koukkaamalla potilasturvallisuuden ovesta. Kukapa uskaltaa vastustaa parempaa potilasturvallisuutta. Tavoite on saada alkuun mullistava muutos korostamalla nykyhetken tärkeyttä ja otollisuutta ravistella ei vain rakenteita vaan myös luutunutta ajattelua, johon on instituutioiduttu ja sedimentoiduttu. Kutsumme kaikkia mukaan kehittämään toiminta- ja turvallisuuskulttuuria.

Jokaista tarvitaan ja nyt on kiire. 

Veli-Matti Heinijoki
Petri Pommelin