LOADING

Potilasturvallisuustaito

Potilasturvallisuustaito

by admin 02 syyskuun, 2019

Lentämiseen liittyy termi ”Airmanship”, joka kääntyy vapaasti sanapariksi ”Lentämisen taito”. Tiedon ja taidon lisäksi tarvitaan ymmärrystä ja viisautta. Nämä tekevät ihmisestä todellisen lentäjän Lokki Joonatanin tapaan.

Vastaavaa näkökulmaa olemme etsimässä potilasturvallisuuteen. Vellun katse taivaalta ja Petrin näkemykset ruohonjuuritasolta muuntavat Airmanshipin Potilasturvallisuustaidoksi. Kysymys ei ole vain tarkistuslistoista, vaan turvallisuuden kokonaisajattelusta ja yhteisestä ymmärryksestä.

Tarkastelun kohteena on terveydenhuollon organisaatioiden ja niiden yksiköiden toiminta- ja turvallisuuskulttuuri. Tammikuussa 2019 julkaistava kirjamme Potilasturvallisuustaito tarjoilee tietomme ja kokemuksemme lukijan käyttöön yhteisessä ponnistuksessa paremman potilasturvallisuuden puolesta.

Haluamme toimia muutosagentteina ja ravistella nykyistä terveydenhuollon toimintakulttuuria.

Haluamme toimia muutosagentteina ja ravistella nykyistä terveydenhuollon toimintakulttuuria. Otamme myös riskiä, koska mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Jos onnistumme, voimme ehkä auttaa lukijaa ajattelemaan ja sitä kautta jopa ryhdistää toimintaa, joka nykyisellään muodostuu liiaksi yksittäisistä potilasturvallisuuden osaprosesseista.

Tarkastelemme potilasturvallisuutta toimintakulttuurin osana tarinoiden avulla. Kulttuurit muodostuvat ja siirtyvät eteenpäin uusille työntekijäpolville juuri tarinoiden ja arkitoiminnan kautta. Työntekijät myös sosiaalistuvat ja instituutioituvat ”Näin meillä toimitaan”-tarinoiden kautta omiin tehtäviinsä keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Kaikki kirjan terveydenhuollon tapahtumista kertovat tarinat ovat perustaltaan tosia. Olemme siirtäneet ne Sairaala Toivoon, jossa myös omat visiomme ja kehitysideamme saavat mahdollisuuden nousta siiville.