Siirry suoraan sisältöön

Tarinat

Turvallisuuslupaus

Potilaiden ja asiakkaiden laadukas hoiva, hoito ja muut palvelut sekä niiden kehittäminen edellyttävät ennakointia ja riskien hallintaa.

Taruolento sote-esimies

  • tehnyt
  • 18/01/202116/02/2022

Työtehtävien hallinnassa ilmenee kroonista vajetta, ja siitä kärsii sekä potilaat että työntekijät. Ongelmaa ei ratkaista sillä, että pieni osa porukasta hakeutuu erilaisiin johtamiskoulutuksiin pyrkiessään urallaan eteenpäin.

Digitalisaatio – tarpeellinen renki mutta kehno isäntä

  • tehnyt
  • 30/11/202016/02/2022

Terveydenhuollon muotihokema on digitaalinen tiedon välitys ja hallinta. Osa teknofriikeistä uskoo digitalisaation jopa pelastavan terveydenhuollon. Tämä näkyy kehittämisprojekteista, joita viedään eteenpäin koronapandemian riehuessa ja syödessä resursseja. En kiistä digitalisaation merkitystä, mutta sen sijaan kiinnitän huomion raportointiin liittyvään riskiin. Potilaan hoitoon… Lue lisää »Digitalisaatio – tarpeellinen renki mutta kehno isäntä

Korona ja potilasturvallisuus

  • tehnyt
  • 04/08/202016/02/2022

Oppi ei ole siinä, että emme ole valmistautuneet varastoimalla riittävästi suojatarvikkeita. Tosiasiassa turvallisuusammattilaisen näkökulmasta valmistautumisen ja varautumisen puutteet olivat johtamisvalmiudessa.

Aktiivinen turvallisuus ja ennakointi

Varautuminen ja riskienhallinta ovat taloudellisesti halvin tapa kohdata kriisitilanteita, ja minimoida haittoja. Julkisten organisaatioiden taloustilanne on johtanut ratkaisuihin, joissa turvallisuustoimien painopiste on jälkisammutuksessa. Kyse on myös kamreeritalouden ongelmasta. Jos aktiiviseen turvallisuuteen panostetaan, se näkyy heti kuluina taloussuunnitelmaa tehtäessä. Tarvitaan johdon… Lue lisää »Aktiivinen turvallisuus ja ennakointi

Potilasturvallisuustaito -koulutus

Jos googlaat haulla potilasturvallisuus, löydät määrittelyjä siitä, mitä se on. Nykyiset määritelmät ovat suppeita eivätkä riittävästi kytkepotilasturvallisuutta osaksi operatiivista toimintaa. 0-haitan tavoite, jokainen haittatapahtuma on vältettävissä, edellyttää käsitteen laajempaa sisältöä ja syvempää ymmärrystä Potilasturvallisuustaitoa. Miten kehittää organisaatiota ja valmentaa henkilöstöä… Lue lisää »Potilasturvallisuustaito -koulutus

SLAM-riskiarvio

Tervettä järkeä ei ole, siis älä kämmää, vaan slämmää! Stop = pysähdy harkitsemaan. Look = Katso ympärillesi, luo tilannekuva. Asses = Tee tilannearvio oheisen taulukon mukaisesti. Manage = Tee tarvittavat toimet riskien minimoimiseksi. Riski = Todennäköisyys x Seuraus 1 =… Lue lisää »SLAM-riskiarvio

Potilaslähtöisyys talon tavaksi

  • tehnyt
  • 04/02/202016/02/2022

STM on julkaissut ehdotuksen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelmaksi. Sen tavoitteena on ohjata terveydenhuollon toimijoita kehittämään potilasturvallisuuden toimintajärjestelmiä ja niiden käyttöä.  Strategia voi toteutua vain ihmisten käyttäytymisessä tapahtuvien muutosten kautta. Turvallisuuskulttuuri ei ole irrallinen osa toimintaa, vaan seurausta toimintakulttuurista. Yksinkertaistaen toiminta-… Lue lisää »Potilaslähtöisyys talon tavaksi