Siirry suoraan sisältöön

Tarinat

Hoitovirheet periytyvät

Tutkittu tieto ja potilasturvallisuustaidot yhdessä muodostavat parin, joka erottaa lääkärit ja hoitajat poppamiehistä ja parantajista. Vasta, kun molemmat näkökulmat on otettu tosissaan, syntyy toiminnan laatua, henkilöstön jaksamista ja säästyy rahaa.

Laiteosaamisen riskin ennakoiva arviointi

Miltä sote-palvelujen laiteturvallisuus näyttää asiakkaan silmin katsottuna? Oletus on, että tarvittavat laitteet ovat turvallisia ja henkilökunta osaa käyttää niitä. Onko laiteturvallisuuden riskit tunnistettu ja hallinnassa?

Turvallisuuslupaus

Potilaiden ja asiakkaiden laadukas hoiva, hoito ja muut palvelut sekä niiden kehittäminen edellyttävät ennakointia ja riskien hallintaa.

Taruolento sote-esimies

  • tehnyt

Työtehtävien hallinnassa ilmenee kroonista vajetta, ja siitä kärsii sekä potilaat että työntekijät. Ongelmaa ei ratkaista sillä, että pieni osa porukasta hakeutuu erilaisiin johtamiskoulutuksiin pyrkiessään urallaan eteenpäin.

Digitalisaatio – tarpeellinen renki mutta kehno isäntä

  • tehnyt

Terveydenhuollon muotihokema on digitaalinen tiedon välitys ja hallinta. Osa teknofriikeistä uskoo digitalisaation jopa pelastavan terveydenhuollon. Tämä näkyy kehittämisprojekteista, joita viedään eteenpäin koronapandemian riehuessa ja syödessä resursseja. En kiistä digitalisaation merkitystä, mutta sen sijaan kiinnitän huomion raportointiin liittyvään riskiin. Potilaan hoitoon… Lue lisää »Digitalisaatio – tarpeellinen renki mutta kehno isäntä

Korona ja potilasturvallisuus

  • tehnyt

Oppi ei ole siinä, että emme ole valmistautuneet varastoimalla riittävästi suojatarvikkeita. Tosiasiassa turvallisuusammattilaisen näkökulmasta valmistautumisen ja varautumisen puutteet olivat johtamisvalmiudessa.

Aktiivinen turvallisuus ja ennakointi

Varautuminen ja riskienhallinta ovat taloudellisesti halvin tapa kohdata kriisitilanteita, ja minimoida haittoja. Julkisten organisaatioiden taloustilanne on johtanut ratkaisuihin, joissa turvallisuustoimien painopiste on jälkisammutuksessa. Kyse on myös kamreeritalouden ongelmasta. Jos aktiiviseen turvallisuuteen panostetaan, se näkyy heti kuluina taloussuunnitelmaa tehtäessä. Tarvitaan johdon… Lue lisää »Aktiivinen turvallisuus ja ennakointi

Potilasturvallisuustaito -koulutus

Jos googlaat haulla potilasturvallisuus, löydät määrittelyjä siitä, mitä se on. Nykyiset määritelmät ovat suppeita eivätkä riittävästi kytkepotilasturvallisuutta osaksi operatiivista toimintaa. 0-haitan tavoite, jokainen haittatapahtuma on vältettävissä, edellyttää käsitteen laajempaa sisältöä ja syvempää ymmärrystä Potilasturvallisuustaitoa. Miten kehittää organisaatiota ja valmentaa henkilöstöä… Lue lisää »Potilasturvallisuustaito -koulutus